Atestacja 15.05.2020

Wykonana atestacja zawiesi łańcuchowych , linowych , wciągarek łańcuchowych oraz szakli.